Posted in Մայրենի

Շոկոլադի ընդանիքը

Մի օր մի մարդ զբոսնում էր զբոսայգում և տեսավ մի շոկոլադ, և նա որոշեց, որ գնում է դրան այդ շոկոլադը, և նա սկսել է աշխատել և աշխատել, իսկ օրը տղամարդը ազատ է արձակել, որ ոչ մի ընկեր չի աշխատում նրա հետ, այնուհետև նա սկսել է իր սեփականը: ավտոբուսը, այնուհետև նա ստացել է համբավ և ամուսնացել և ընտանիք է ունեցել, հետո նա մահացել է, բայց խանութը դեռ բաց էր, քանի որ որդին վերցրեց այն, իսկ ընտանիքը `վերջ:

Posted in Մաթեմատիկա

3+4+6=3+(4+6)=3+10=13

39+13+87=(13+87)=39+100=139

196+17+283=196+(17+283)=300+196=496

1032+968+255=255+(968+1032)=2000+255=2255

64+13+36=18+(64+36)=100+18=118

393+8+92+107=393+107+92+8=(393+107) +(92+8)=500+100=600

276+9+24+91=(276+24)+(9+91)=300+100=400

Posted in Հայերենագիտություն, Uncategorized

Հայերենագիտություն

 1. Նայեք քարտեզին և թվարկեք Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները:
 2. Թվարկել Երևան քաղաքի հարևան մարզերը:
 3. Որ մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ:

4. Որ մարզում է գտնվում Գառնու հեթանոսական տաճարը:

5.Որ մարզում է գտնվում ձեր գյուղը:

6.Որ մարզում է գտնվում Տաթևի վանքը:

7.Որ մարզում է գտնվում Սևանա լիճը:

8. Որ մարզերով է հոսում Հրազդան գետը:

9. Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն:

10. Որ մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝

 • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ
 • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր
 • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
 • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
 • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք
Posted in Uncategorized

Բացատրի՛ր ընդգծված բառերը՝ օգտվելով բառարանից:

Քեզ անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

եղան

Ո՞ր գործն է քեզ համար ամենակարևորը և առաջնայինը:

Նկարել ու օգնել իմ մայրիկիս ու հայրիկիս և ընկերներին օգնել

Ես սիրումեմ օգնել քանի որ երբ ես օգնումեմ ես ինծ ասումեմ լավ ես արել իմ մտկի մեջ

Ինչո՞ւ:Պատասխանդ հիմնավորիր:10-15 նախադասությամբ պատմիր հատվածը / բանավոր /:

Posted in Uncategorized

1)5×1=5

1:1=1

1×1=1

1+1=2

1-1=0

5×11+51:21×1-61×41=0

1:1=1

40:8=5

5×10=50 պատ. 50ր.

3200+88800=12000

12000:400=30 պատ30

Posted in Uncategorized
 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

Ա.  (45:9-24:6) x 1 + 2×1=3

Բ.(1+1):1+1:(3-2) + 4 x 1- 1 : 1=6

Գ. (25 -24) x (6-5)+1:1+(8-7) x 1=4

Դ. (453-452):(17-16) + 1 x 1=2

 1. Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում:
 2. Կատարեք գործողությունները

(25-75:3) :2=25

10 x (11-121:11)=100

5-0+13×0-4×0=5

 1. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

1.Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում` արև-4h-3տ, տասներկու-7հ-8տ, նաև-5հ-3տ, ևս-4հ-2տ,  գզգզել-7հ-6տ, անորակ-7հ-6տ, ճանապարհ-8հ-7տ,  որոգայթ-8հ-7տ, որոշել-7հ-6տ, չորս-4հ-4տ, մոտենալ-7հ-7տ

2. Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:

Երազ

Րոզվի

Էշ

Վոնց

Արև

Նուրբ

3.Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրիր:

Ծառ

Ձուրտ

Ղապամա

Ճամփորդում

Ջուր

Փոքր

Ընկեր


4.
Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

Խաղ

Ճուղ

Ծաղիկ